Xem nội dung bài viết

Công văn số 316/LĐLĐ-TĐCS ngày 22-11-2005 của Liên đoàn Lao Động TP.HCM về việc giám sát trả lương, trả thưởng cho công nhân lao động vào dịp Tết Nguyên Đán năm 2006 (8/9/2010 15:24)Nghị định số 03/2006/NĐ-CP, ngày 06/01/2006, của Chính phủ, Quy định mức lương tối thiểu đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam (8/9/2010 15:24)

Các tin khác:
Công văn số 956/TLĐ, ngày 24-5-2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Hướng dẫn thực hiện chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị  (8/9/2010)
Chỉ thị số 03/CT-TLĐ, ngày 14-4-2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về tiếp tục thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình trong CNVC, LĐ  (8/9/2010)
Chỉ thị số 02/CT-TLĐ, ngày 28-5-2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật của Công đoàn  (8/9/2010)
Các trang: 1  2  

Xem tin theo ngày

Ngày
Văn bản
Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •