Tra cứu văn bản

Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
161 04/2005/NĐ-C Nghị định 01/01/2006 Nghị định số 04/2005/NĐ-CP ngày 1/01/2005 của Chính phủ. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động
162 1190/CV-TLĐ Công văn 28/06/2005 Công văn số 1190/CV-TLĐ, Ngày 28-6-2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về việc Sửa đổi, bổ sung Quy định tạm thời chuyển đổi, thành lập, hoạt động CĐCS CTy cổ phần
163 553/CV-TLĐ Công văn 05/04/2005 Công văn số: 553/CV-TLĐ, ngày 5-4-2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. V/v tổ chức Đại hội CĐCS
164 02-CT/TLĐ Chỉ thị 24/03/2005 Chỉ thị số 02-CT/TLĐ, ngày 24-3-2005 của Đoàn Chủ tịch TLĐ. Về Tuyển cử cán bộ Công đoàn đi công tác cơ sở.
165 01/CT-TLĐ Công văn 13/01/2005 Công văn số 01/CT-TLĐ, ngày 13-01-2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ thị của Đoàn Chủ tịch TLĐ. Tăng cường quản lý ngân sách công đoàn,thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hệ thống công đoàn
166 1131/TC-TLĐ Công văn 06/07/2004 Công văn số 1131/TC-TLĐ ngày 6-7-2004 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về việc thu đoàn phí công đoàn
167 26/2004/QH11 Luật 15/06/2004 Luật số 26/2004/QH11 ngày 15/06/2004 của Quốc hội. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cáo
168 Điều lệ Công đoàn Việt Nam Điều lệ 13/10/2003 Điều lệ Công đoàn Việt Nam, ngày 13-10-2003
169 09/199/QH10 Luật 02/12/1997 Luật số 09/199/QH10 ngày 02/12/1998 của Quốc hội. Luật quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
170 48-L/CTN Pháp lệnh 20/04/1996 Lệnh của Chủ tịch nước số 48-L/CTN ngày 20-4-1996 công bố Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động.
Hiển thị kết quả từ 81 - 90 trong 98 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 10
Văn bản
Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •