Tra cứu văn bản

Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 01/2012/QCPH-LĐLĐ-BHXH Quy chế 22/07/2012 Quy chế phối hợp công tác trong việc thực hiện chính sác, pháp luật về BHXH, BHYT
2 01/2012/ĐA-LĐLĐ Đề án 18/05/2012 Đề án thí điểm kiện toàn tổ chức, bộ máy, biên chế cơ quan LĐLĐ quận - huyện
3 01/CT-TLĐ Công văn 13/01/2005 Công văn số 01/CT-TLĐ, ngày 13-01-2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ thị của Đoàn Chủ tịch TLĐ. Tăng cường quản lý ngân sách công đoàn,thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hệ thống công đoàn
4 02-CT/TLĐ Chỉ thị 24/03/2005 Chỉ thị số 02-CT/TLĐ, ngày 24-3-2005 của Đoàn Chủ tịch TLĐ. Về Tuyển cử cán bộ Công đoàn đi công tác cơ sở.
5 02/ QĐ-TLĐ Quy định 28/04/1992 Qui định tạm thời số 02/ QĐ-TLĐ, ngày 28-4-1992 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về việc tổ chức và hoạt động công đoàn trong các đơn vị kinh tế tập thể, tư nhân và cá thể.
6 02/0211/HD-LĐLĐ Hướng dẫn 02/03/2011 Hướng dẫn bình xét giải thưởng Tôn Đức Thắng; chương trình công tác năm 2011 của Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ TP và một số mẫu biểu năm 2011
7 02/2012/Ctr-LĐLĐ Chương trình 01/02/2012 Căn cứ Nghị quyết Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nghị quyết Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố, Ban Nữ công Liên đoàn Lao động thnh phố xây dựng nội dung hoạt động nữ cơng năm 2012 như sau
8 03/2011/KH-LĐLĐ Kế hoạch 11/01/2011 Kế hoạch hoạt động kỷ niệm 101 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và 1971 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà trưng
9 03/2012/CTr-UBKT Chương trình 20/02/2012 Chương trình công tác năm 2012 các Ban chuyên đề LĐLĐ TP
10 03/2012/HD-LĐLĐ Hướng dẫn 23/02/2012 Nhằm chuẩn bị cho việc xét chọn giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ XII năm 2012 đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố hướng dẫn việc tổ chức bình xét như sau:
Hiển thị kết quả từ 1 - 10 trong 98 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 10
Văn bản
Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •