Xem nội dung bài viết

Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn (8/9/2010 11:30)

Liên đoàn Lao động tỉnh thành phố được tổ chức theo địa giới hành chính thành phố do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định thành lập hoặc giải thể phù hợp với các quy định của Luật Công đoàn.

Các tin khác:

Xem tin theo ngày

Ngày
Giới thiệu
Nội dung tin tức
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •