Xem nội dung bài viết
Khối các Liên đoàn, Công đoàn Ngành, Công đoàn cơ sở

 KHỐI CÁC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN HUYỆN.
Cụm trưởng: Đ/c Nguyễn Huy Cận
Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM.
Các Liên đoàn Lao động quận, huyện (24 đơn vị).

KHỐI CÁC CÔNG ĐOÀN NGÀNH, SỞ, KHỐI, TỔNG CTY VÀ CẤP TRÊN TƯƠNG ĐƯƠNG.
Cụm trưởng: Đ/c Trần Thanh Hải.
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM
Các công đoàn Ngành, Sở, Khối, Tổng Cty và cấp trên tương đương. (

KHỐI CĐCS TRỰC THUỘC (ngành Ngân hàng)
Cụm trưởng: Đ/c Nguyễn Việt Cường
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM.
- Công đoàn cơ sở trực thuộc (ngành Ngân hàng). 
- Công đoàn cơ sở ngành Ngân hàng trực thuộc không toàn diện (cụm 0,2)..

KHỐI CÁC CÔNG ĐOÀN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, THCN.
Cụm trưởng: Đ/c Trương Lâm Danh
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM.
Các Công đoàn các Trường Đại học, Cao đẳng, THCN. 

KHỐI CĐCS TRỰC THUỘC (DNNN, HCSN và CĐCS NGOÀI NHÀ NƯỚC).
Cụm trưởng: Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM.
Công đoàn cơ sở trực thuộc DNNN, HCSN, CĐCS Ngoài Nhà nước.

CỤM CĐCS TRỰC THUỘC LĐLĐ.TP
Cụm trưởng: Đ/c Phạm Thị Hoa
Trưởng Ban Nữ công Liên đoàn Lao động TP.HCM.
Công đoàn thuộc ngành Dệt -may, Da - giày, Nhựa, Thuốc lá, Sành sứ thủy tinh, Máy và thiết bị Công nghiệp.

CỤM CĐCS TRỰC THUỘC LĐLĐ.TP
Cụm trưởng: Đ/c Trần Thanh Nghĩa
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động TP.HCM.
Công đoàn thuộc ngành Điện tử - Tin học, Thép, Bưu điện, Xây dựng đường thủy, GTVT, Thủy sản, Hóa chất.

CỤM CĐCS TRỰC THUỘC LĐLĐ.TP
Cụm trưởng: Đ/c Nguyễn Thành Gia
Trưởng Ban Tài chính Kinh tế Liên đoàn Lao động TP.HCM.
Công đoàn thuộc ngành Hàng không, Công nghiệp tàu thủy, Xây dựng, Xi măng, Lắp máy, Lương thực,
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chăn nuôi, Đường sắt, CĐ Quốc phòng, Dược phẩm - Dược liệu.

CỤM CĐCS TRỰC THUỘC LĐLĐ.TP
Cụm trưởng: Đ/c Phạm Văn Kết
Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động TP.HCM.
Công đoàn thuộc ngành Máy động lực và Nông nghiệp, 
Điện lực, Thiết bị điện, Giấy, Hàng hải, Địa chất - Khoáng sản, Công thương, Xăng dầu.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Giới thiệu
Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •