Xem nội dung bài viết
Các đơn vị trực thuộc

  KHỐI CÁC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN HUYỆN.
  Cụm trưởng: Đ/c Nguyễn Huy Cận
  Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM.
  Các Liên đoàn Lao động quận, huyện (24 đơn vị).

 KHỐI CÁC CÔNG ĐOÀN NGÀNH, SỞ, KHỐI, TỔNG CTY VÀ CẤP TRÊN TƯƠNG ĐƯƠNG.
 
Cụm trưởng: Đ/c Trần Thanh Hải.
  Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM
  Các công đoàn Ngành, Sở, Khối, Tổng Cty và cấp trên tương đương. (

 KHỐI CĐCS TRỰC THUỘC (ngành Ngân hàng)
 
Cụm trưởng: Đ/c Nguyễn Việt Cường
  Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM.
  Công đoàn cơ sở trực thuộc (ngành Ngân hàng).
  Công đoàn cơ sở ngành Ngân hàng trực thuộc không toàn diện (cụm 0,2)..

 CỤM CĐCS TRỰC THUỘC LĐLĐ.TP

  KHỐI CÁC CÔNG ĐOÀN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, THCN.
 
Cụm trưởng: Đ/c Nguyễn Thị bích Thủy
  Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM.
  Các Công đoàn các Trường Đại học, Cao đẳng, THCN.

  KHỐI CĐCS TRỰC THUỘC (DNNN, HCSN và CĐCS NGOÀI NHÀ NƯỚC).
 
Cụm trưởng: Đ/c Nguyễn Văn Khải
  Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM.
  Công đoàn cơ sở trực thuộc DNNN, HCSN, CĐCS Ngoài Nhà nước.

  CỤM CĐCS TRỰC THUỘC LĐLĐ.TP
 
Cụm trưởng: Đ/c Phạm Thị Hoa
  Trưởng Ban Nữ công Liên đoàn Lao động TP.HCM.
  Công đoàn thuộc ngành Dệt -may, Da - giày, Nhựa, Thuốc lá, Sành sứ thủy tinh, Máy và    thiết bị Công nghiệp.

  Cụm trưởng: Đ/c Nguyễn Thành Gia
  Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động TP.HCM.
  Công đoàn thuộc ngành Điện tử - Tin học, Thép, Bưu điện, Xây dựng đường thủy, GTVT, Thủy sản, Hóa chất.

  CỤM CĐCS TRỰC THUỘC LĐLĐ.TP
 
Cụm trưởng: Đ/c Lê Thị Phượng
  Trưởng Ban Tài chính Kinh tế Liên đoàn Lao động TP.HCM.
  Công đoàn thuộc ngành Hàng không, Công nghiệp tàu thủy, Xây dựng, Xi măng, Lắp máy, Lương thực,
  Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chăn nuôi, Đường sắt, CĐ Quốc phòng, Dược phẩm - Dược liệu.

  CỤM CĐCS TRỰC THUỘC LĐLĐ.TP
 
Cụm trưởng: Đ/c Phạm Văn Kết
  Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động TP.HCM.
  Công đoàn thuộc ngành Máy động lực và Nông nghiệp,
Điện lực, Thiết bị điện, Giấy, Hàng hải, Địa chất - Khoáng sản, Công thương, Xăng dầu.

 

  KHỐI CÁC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN HUYỆN.
  Cụm trưởng: Đ/c Nguyễn Huy Cận
  Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM.
  Các Liên đoàn Lao động quận, huyện (24 đơn vị).

  KHỐI CÁC CÔNG ĐOÀN NGÀNH, SỞ, KHỐI, TỔNG CTY VÀ CẤP TRÊN TƯƠNG ĐƯƠNG.
 
Cụm trưởng: Đ/c Trần Thanh Hải.
  Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM
  Các công đoàn Ngành, Sở, Khối, Tổng Cty và cấp trên tương đương. (

  KHỐI CĐCS TRỰC THUỘC (ngành Ngân hàng)
 
Cụm trưởng: Đ/c Nguyễn Việt Cường
  Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM.
  Công đoàn cơ sở trực thuộc (ngành Ngân hàng).
  Công đoàn cơ sở ngành Ngân hàng trực thuộc không toàn diện (cụm 0,2)..

 

 

  KHỐI CÁC CÔNG ĐOÀN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, THCN.
 
Cụm trưởng: Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy
  Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM.
  Các Công đoàn các Trường Đại học, Cao đẳng, THCN.

  KHỐI CĐCS TRỰC THUỘC (DNNN, HCSN và CĐCS NGOÀI NHÀ NƯỚC).
 
Cụm trưởng: Đ/c Nguyễn Văn Khải
  Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM.
  Công đoàn cơ sở trực thuộc DNNN, HCSN, CĐCS Ngoài Nhà nước.

CỤM CĐCS TRỰC THUỘC LĐLĐ.TP
 
Cụm trưởng: Đ/c Phạm Thị Hoa
  Trưởng Ban Nữ công Liên đoàn Lao động TP.HCM.
  Công đoàn thuộc ngành Dệt -may, Da - giày, Nhựa, Thuốc lá, Sành sứ thủy tinh, Máy và thiết bị Công nghiệp.

  CỤM CĐCS TRỰC THUỘC LĐLĐ.TP
 
Cụm trưởng: Đ/c Nguyễn Thành Gia
  Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động TP.HCM.
  Công đoàn thuộc ngành Điện tử - Tin học, Thép, Bưu điện, Xây dựng đường thủy, GTVT, Thủy sản, Hóa chất.

  CỤM CĐCS TRỰC THUỘC LĐLĐ.TP
 
Cụm trưởng: Đ/c Lê Thị Phượng
  Trưởng Ban Tài chính Kinh tế Liên đoàn Lao động TP.HCM.
  Công đoàn thuộc ngành Hàng không, Công nghiệp tàu thủy, Xây dựng, Xi măng, Lắp máy, Lương thực,
  Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chăn nuôi, Đường sắt, CĐ Quốc phòng, Dược phẩm - Dược liệu.

 

  CỤM CĐCS TRỰC THUỘC LĐLĐ.TP
 
Cụm trưởng: Đ/c Phạm Văn Kết
  Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động TP.HCM.
  Công đoàn thuộc ngành Máy động lực và Nông nghiệp,
Điện lực, Thiết bị điện, Giấy, Hàng hải, Địa chất - Khoáng sản, Công thương, Xăng dầu.

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Giới thiệu
Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •