Xem nội dung bài viết
Danh Sách UBKT LĐLĐ TP - Khóa IX

 DANH SÁCH ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ KHÓA IX

Số TT Họ tên Chức vụ - đơn vị công tác
1 Nguyễn Thành Gia
 UVTV, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ.TP
2 Lê Anh Tuấn UV.UBKT P.Chủ tịch CĐ các KCX-CN TP
3 Ngô Thị Thủy
 UV.UBKT, Chuyên viên UBKT LĐLĐ.TP
4 Nguyễn Thái Dương UV.UBKT, Phó Văn phòng LĐLĐ.TP
5 Huỳnh Tấn Dũng UV.UBKT, Chánh Thanh tra Sở LĐ-TB&XH TP
6 Võ Thị Hoài Nam UV.UBKT, Trưởng phòng Đầu tư Sở Tài chính
7 Trần Thị Ánh Linh UV.UBKT, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ Q.3
8 Bùi Văn Nam
 UV.UBKT, Phó Chủ tịch CĐ Ngành GD
9 Đỗ Thị Xuân Nghĩa UV.UBKT, P.Phòng xét khiếu tố Thanh tra TP

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Xem bài viết theo chủ đề
Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •