Xem nội dung bài viết
Trụ sở của LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh

 TRỤ SỞ CỦA LĐLĐ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- 14 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1
- Tổng đài: 8.297.716 – 8.290.845 (MSV 08)

- Fax: (84.8) 8.243.787

- E.mail: ldld@tphcm.gov.vn

1/ Thường trực Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố:

   Họ Tên

  Chức vụ

 Số điện thoại

 Nội bộ

 Cơ quan

 Nguyễn Huy Cận Chủ tịch
 Email:nguyenhuycan@saigonnet.vn
 20 8.249.331
 Trần Thanh Hải Phó Chủ tịch Thường trực
 Email: tthai@nld.com.vn
 15 8.290.832

 Nguyễn Việt Cường

 Phó Chủ tịch

 21

 8.290.826

 Trương Lâm Danh

 Phó Chủ tịch

 22

 8.290.825

 Nguyễn Thị Bích Thủy

 Phó Chủ tịch

 25

 8.290.842

 

2/ Văn phòng Liên đoàn Lao động thành phố: Tổng đài  8.297.716 – 8.290.845

  Họ Tên

  Chức vụ

 Số điện thoại

 Nội bộ

 Cơ quan

 Phạm Văn Kết

 Chánh Văn phòng

 14

 8.290.850

 Lê Thị Liễm

 P.Chánh Văn phòng

 12

 8.273.734

 Quan Gia Bình

 P.Chánh Văn phòng

 12

 8.273.734

 Lê Trường Bửu

 Quản trị Trang web

 12

 8.273.734

 Bảo vệ

 

 13

 

 Phòng họp A

 

 16

 

 Phòng họp B

 

 18

 

 

3/ Ban Tổ chức:

  Họ Tên

  Chức vụ

 Số điện thoại

 Nội bộ

 Cơ quan

 Nguyễn Thị Bích Thủy

 P.CT,Trưởng ban

 19

 8.290.846

 Trần Thị Xiểng

 Phó Trưởng ban

 19

 8.290.846

 Trương Hồng Sơn

 Phó Trưởng ban

 19

 8.290.846

 

4/ Ban Thi đua Chính sách:

  Họ Tên

  Chức vụ

 Số điện thoại

 Nội bộ

 Cơ quan

 Trương Lâm Danh

 PCT,Trưởng ban

 22

 8.290.825

 Võ Văn Đời

 Phó Trưởng ban

 22

 8.290.825

 Lý Ngọc Sơn

 Phó Trưởng ban

 22

 8.290.825

 Lê Nhật Quang

 Phó Trưởng ban

 22

 8.290.825

 

5/ Ban Tuyên giáo:

  Họ Tên

  Chức vụ

 Số điện thoại

 Nội bộ

 Cơ quan

 Nguyễn Việt Cường

 P.CT,Trưởng ban

 21

 8.290.826

 Vương Phước Thiện

 Phó Trưởng ban

 21

 8.290.826

 

6/ Ban Nữ công:

  Họ Tên

  Chức vụ

 Số điện thoại

 Nội bộ

 Cơ quan

 Phạm Thị Hoa

 Trưởng ban

 25

 8.290.842

 Lê Thị Diễm Ngân

 Phó Trưởng ban

 25

 8.290.842

 

7/ Ủy ban Kiểm tra:

  Họ Tên

 Chức vụ

 Số điện thoại

 Nội bộ

 Cơ quan

 Trần Thanh Nghĩa

 Chủ nhiệm

 23

 8.290.843

  Lê Anh Tuấn P.Chủ nhiệm 23 8.290.843

 

8/ Cán sự Giáo dục Đào tạo:

  Họ Tên

  Chức vụ

 Số điện thoại

 Nội bộ

 Cơ quan

 Lê Đăng Hoành

 Trưởng ban

 24

 8.290.827

 Nguyễn Kim Thúy

 P. Trưởng Ban

 24

 8.290.827

 

9/ Ban Tài chánh Kinh tế:

  Họ Tên

  Chức vụ

 Số điện thoại

 Nội bộ

 Cơ quan

 Nguyễn Thành Gia

 Trưởng ban

 17

 8.290.836

 Lê Thị Phượng P.Trưởng ban

 17

 8.290.836

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Xem bài viết theo chủ đề
Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •